Mer om mig

 

FINNS HÄR NÄR DET ÄR DAGS….

NÄR DU VILL SKAPA

 

Det ledarskap du vill äga

De relationer du vill ha 
omkring dig

Det liv du vill leva

Den grupp ni vill vara

Den samarbetsplattform 
ni vill bygga
De Rum, Möten & Miljöer 
som skapar flöde och 
supportar det ni är eller
vill uppnå
(praktiskt/socialt/estetiskt)

Ett händelserikt liv, utbildningar och kurser, ett mångfacetterat arbetsliv samt förmågan att se långt har givit mig många  olika verktyg, metoder och modeller att använda mig av när jag möter människor och organisationer i utveckling.

cropped-madeleine-sc3b6derstrc3b6m-m-text1.png

SAMARBETEN över synliga och osynliga gränser

Där olika möts uppstår helt nya skarpa lösningar och ofta också de hållbaraste och lönsammaste på sikt. 

Jag tycket om att skapa plattformar för samarbeten, skapa rum och utrymme för möten där olikheter får möjlighet att mötas och därav hitta skarpare svar på komplexa frågor. 

Jag föreläser i olika ämnen som engagerar mig och faciliterar även dialoger, möten och sammankomster.

Jag anlitas också då en grupp eller individ har varit med om en kris eller en traumatiserande händelse. Då bistår jag gärna med det jag kan för att återskapa balans, liv, mening och riktning. 


IMG_0963 
Foto: Alina Berkovskaia

Kontakta mig så hjälps vi åt att lägga upp en plan för hur vi hittar dit

”där allt fungerar och räcker till”.’

Kring mig har jag ett mångfacetterat nätverk av kollegor som samarbetar då uppdraget behöver breddas med ett annat hantverk.

Kontakt