Mer om mig

IMG_0966

 

NÄR DET ÄR DAGS….

SÅ HJÄLPER JAG DIG GÄRNA ATT FORMA

 

Det liv du vill ha

Det ledarskap du vill äga

De relationer du vill ha 
omkring dig

Den grupp ni vill vara

Den samarbetsplattform 
ni vill bygga
De Rum, Möten & Miljöer 
som skapar flöde och 
supportar det ni är eller
vill uppnå
(praktiskt/socialt/estetiskt)

 

Oavsett om jag möter en grupp eller en individ, företag eller privatperson så hjälps vi åt att utforma vägen framåt.  Jag blandar olika arbetssätt och metoder i mitt arbete. Ett föränderligt liv, utbildningar på vägen och  ett mångfacetterat arbetsliv har givit mig många  olika verktyg  och vägar att använda mig av när jag möter människor i utveckling. 

 

cropped-madeleine-sc3b6derstrc3b6m-m-text1.png

SAMARBETEN över synliga och osynliga gränser

Breda samarbeten är också något som jag gillar. Där olika möts uppstår helt nya skarpa lösningar och ofta också de hållbaraste och lönsammaste på sikt, visar min erfarenhet. 

Jag tycket om att skapa plattformar för samarbeten, skapa rum och utrymme för möten där olikheter får möjlighet att mötas.  Jag faciliterar också dialoger och sammankomster. 

Jag anlitas också då en grupp eller människa har varit med om en kris eller en traumatiserande händelse. 

Kring mig har jag ett mångfacetterat nätverk av kollegor som samarbetar då uppdraget behöver breddas med ett annat hantverk.

Kontakta mig så hjälps vi åt att lägga upp en plan för hur vi hittar dit

”där allt fungerar och räcker till”.

 IMG_0963 

När jag sitter och betraktar allt samaskapande jag 
har fått vara med om blir jag glad och inspirerad att 
göra mer. Samskapande och samarbete är en sådan kreativ och 
dynamisk process som är oändligt berikande. Över allt behövs
mer av denna förmåga, förmågan att samarbeta med en som är 
olik mig själv: 
Jag har genom åren haft möjlighet att arbeta 
med samarbeten över myndighetsgränser, över osynliga 
gränser inom vårdsystem och socialtjänst. 
Samarbeten mellan offentlighet och privatsektor.  
Mellan olika avdelningar och synsätt på privata företag. 
Kommunal verksamhet, stiftelser och idéburen verksamhet. 
På landsbygden och i staden och också samarbeten i 
privata relationer inom familjer. 
Att lossa på flödet går ofta till på samma 
eller liknande sätt när jag arbetar. 
Där flödet fastnat finns lösningen tydigt beskriven. 
Den "kartan" kan man sedan använda för att lossa på 
låsningen på annat håll eller ett annat sätt. 
Just så som verksamheten själv klarar av att genomföra förändringen. 
Både privat och i offentligheten handlar det ofta om 
relationer mellan människor eller strukturer, 
som gör att saker flödar på eller stagnerar och fastnar. 
Att samarbeta över gränser är både svårt, enkelt och 
otroligt givande. De som lyckas går före 
och kommer långt med små medel.