Bakgrund

Madeleine Söderström har en bred erfarenhet av arbete med människor, grupper, ledare, miljöer och samarbeten. Genom olika uppdrag har hon skaffat sig en gedigen kunskap som hon nu öser ur och ger av generöst till de människor och organisationer hon stöder.

Uppdragen har skiftat  och sammanhangen har hunnit bli många som verksamhetsledare, företagsledare, terapeut, handledare, mentor, pedagog, föreläsare, facilitator/värdinna. Hon har även varit projektledare för bygge av mötesplatser och samarbetsplattformar, utbildningar, chock/traumabehandling, yrkesvägledning, rehab samt breda  och lite annorlunda samarbetsprojekt. Otippade samarbeten är något som stimulerar hennes nyfikenhet lite extra. Hur människor och grupper skapas och bibehåller flöde och balans. Hur de stagnerar och tappar flödet eller krisar är något som hon undersökt på många plan och nivåer.

Madeleine genomför ibland också uppdrag som inredare, stylist och dekoratör. Där får den kreativa erfarenheten i henne fritt flöde, vilket också är en viktig del i hennes liv. Här handlar det också om balans & flöde mellan olika färger, former, kvaliteer och de människor som vistas i rummen.

Ett yngre förflutet finns också inom kommunikation, information och turism. Inom butik, sälj, konferens/hotell/restaurang, blommor och inredning.

Hon är född i Roslagen men bor numera på Mörkö en ö 5 mil söder om Stockholm i Södertälje kommun. Madeleine har ett öga som ser långt. Hon ser både detaljer och helheter samtidigt och hittar på så sätt både små och stora lösningar på de problem som hon ställts inför i olika uppdrag.

För Madeleine är det betydelsefullt att på kort tid få till så att flera olika nivåer av flöden utvecklas och balanseras samtidigt, så att de resultat som framkommer håller över tid. Hon är klarseende och kan därav arbeta med många sinnesnivåer samtidigt vilket är användbart, framför allt då man vill hitta lösningar som är gedigna, ligger i framkant och som  ska hålla över tid.

Studier:

Universitet: Beteendevetenskaperna – Psykologi/pedagogik/sociologi. Arbetslivsdidaktik, Lärande organisation, Gruppsykologi, Organisation och ledarskap.

Södertörns Högskola: Företagsekonomi, Retorik

KI: Beroendetillstånd

Kurser: Coaching, MI – Motivational Intervju,  Somatic experiencing, T.R.E, Mindfulness, Målning, Energy Balancing Program, Dans, Art of Hoasting  Fullbordad kommunikation/Sorgbearbetning mfl

Erfarenheter och samarbeten: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm, KTH, Stockholmsläns sjukvårdsområde (SLSO),  Camfil, Trosa Vårdcentral, Trosa kommun, Destination Södertälje, Försäkringskassan, Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Jobbtorg, Adapto, Haganäs, Advisor, RSS, Ekgården, Åby Kulle, Kommunal, Sundsvalls kommun, utbildnings företag, KOM, Skillebyholm, Kommunalarbetarförbundet, Helleby Bod, Stensunds Folkhögskola …..

…samt hundratals privatpersoner, ungdomar och egenföretagare.

Ideella uppdrag:

Representant från Sverige i  ‘Council of European Grandmothers’ http://www.councileugrandmothers.eu/index.html

Initiativtagare till utvecklingsplattformen ”Ett blomstrande Mörkö”/Mörköbygden –  utvecklingsarbete lokalt, hållbart och nära landsbygden

Ledamot i ”GO Framtidsgruppen” för en god  och hållbara  omsorg i Södertälje 2027. Äldre och unga funktionshindrade och dess anhöriga.

FÖRädla   Förändringar utanför ramen inom det genuina fältet.

Arbetsmodell:  Ur ett mångårigt yrkesliv med beteendebehandling samt 11 år med chock/trauma/anknytningsarbete, rekrytering och profilarbete har hon fört samman flera teorier inom psykologi, pedagogik samt undersökt österländska synsätt och den svenska och mänskliga naturliga uråldriga visdomen. Tillsammans med  egna yrkeserfarenheter och studier på vägen har hon utvecklat en arbetsmodell: ’Facetter’ – en  diamantformad matris som innehåller alla egenskaper och kvalitéer som en verksamhet, människa, grupp besitter. En matris som hon ibland använder för att enklare hitta riktning, flöden, blockeringar och lösningsytor samt förtydliga bilden i ett utvecklings- eller förändringssarbete. Här kan motstånd för förändring enklare bli synliga och förflyttningen genom dessa blir lättare att genomföra.

 

IMG_0967
http://www.madeleinesoderstrom.com  madeleine@morko.se