Mer om mig

 

NÄR DET ÄR DAGS….

NÄR DU VILL SKAPA

 

Det hållbara 

Det liv du vill leva

Den grupp ni vill vara

Den samarbetsplattform 
ni vill bygga

Det samhälle du vill leva i

Det ledarskap du vill vara 

De relationer du vill ha omkring dig 
De Rum, Möten & Miljöer 
som skapar flöde och 
supportar det ni är eller
vill uppnå
(praktiskt/socialt/estetiskt)

Ett händelserikt liv, utbildningar och kurser, ett mångfacetterat arbetsliv samt förmågan att se långt har givit mig många  verktyg att använda mig av när jag möter människor, organisationer, miljöer och samhällen i utveckling.

cropped-madeleine-sc3b6derstrc3b6m-m-text1.png

Mitt yrkesliv är varierat och det glädjer mig. På olika sätt jobbar jag med 1 sak; att öppna flöden och skapa balans – i människan, mellan människor och miljöer på vår jord.

Förändringsledare

Jag processleder,  coachar, inreder, utbildar, föreläser och faciliterar  dialoger i olika ämnen som engagerar mig.  Jag handleder och är mentor. Jag blir också kontaktad då något fastnat, stagnerat och inte kommer loss. Ibland bistår jag bara med min förmåga att se runt hörnet, lite längre fram. 

Just nu är det mycket utbildning och utbildningsmiljö för Socialpedagoger som står på min agenda. Socialpedagogen; den i min mening just nu viktigaste yrkeskåren för ett hållbart samhällsbygge. Socialpedagogerna stödjer människor i förändring. De hjälper unga och vuxna att hitta vägar framåt till ett bra liv och ett hållbart samhällsklimat.  De stödjer människan att hitta till sin genuina relation till sig själva, till andra och till den miljö de lever i.

En annan betydelsefull del av mitt liv och engagemang är förberedelser för Council meeting i Sverige i juni 2020 där 14 europeiska länder möts och samskapar i en hållbar riktning: ”The council of European Grandmothers” .

Jag är tacksam för att mötet sker i Sverige nästa år med tanke på det svåra skede världen är i just nu och hur öppet klimatet är här i Sverige för kvinnor att påverka dialogen idag. Mötet i Sverige har goda förutsättningar att öppna upp en yta för förändring. Det världen behöver nu är mer moderlig tydlig omsorg om nutiden, framtiden och den miljö vi lever i tillsammans. http://www.councileugrandmothers.eu/

SAMARBETEN över synliga och osynliga gränser

Där olika möts uppstår helt nya skarpa lösningar och ofta också de hållbaraste och lönsammast för alla inblandade. 

Jag tycket om att bygga broar. Oftast är det där i mötet som framtidens smartaste lösningar finns, där i överlappningen där olikheter möts i sin likhet. 

Jag tycker också om uppdrag som handlar om möten mellan människor: att utforma miljöer, ”vardagsrum”, mötesplatser och plattformar för samarbeten för det sociala med den fysiska miljöns hjälp. Där olikheter genuint möts där uppstår det nya hållbara, det framtida. 


IMG_0963 
Foto: Alina Berkovskaia

Kring mig har jag ett mångfacetterat nätverk av kollegor som samarbetar då uppdraget behöver breddas med andra hantverk.

Kontakta mig så hjälps vi åt att hitta dit 

”där allt fungerar och räcker till”

Kontakt

boka madeleine