Mer om mig

 

FINNS HÄR NÄR DET ÄR DAGS….

NÄR DU VILL SKAPA

 

Det ledarskap du vill äga

De relationer du vill ha 
omkring dig

Det liv du vill leva

Den grupp ni vill vara

Den samarbetsplattform 
ni vill bygga
De Rum, Möten & Miljöer 
som skapar flöde och 
supportar det ni är eller
vill uppnå
(praktiskt/socialt/estetiskt)

Ett händelserikt liv, utbildningar och kurser, ett mångfacetterat arbetsliv samt förmågan att se långt har givit mig många  olika verktyg att använda mig av när jag möter människor, organisationer, miljöer och samhällen i utveckling.

cropped-madeleine-sc3b6derstrc3b6m-m-text1.png

SAMARBETEN över synliga och osynliga gränser

Där olika möts uppstår helt nya skarpa lösningar och ofta också de hållbaraste och lönsammast för alla inblandade på sikt. 

Jag tycket om att skapa möten, forma ”vardagsrum” och plattformar för samarbeten. Att forma rum för det sociala med den sociala/fysiska miljöns hjälp är något jag får energi av. Att skapa ”space” för möten där olikheter  har möjlighet att mötas och därav hitta skarpare svar på komplexa frågor kräver en noggrannhet och närvaro för att det skall lyckas och vara hållbart. Där olikheter genuint möts, där uppstår det nya hållbara. 

Jag föreläser också i olika ämnen som engagerar mig och faciliterar dialoger, processer, möten och sammankomster. Jag blir också kontaktad då något fastnat, stagnerat och inte kommer loss. Förändringsledare, handledare och Coach är några av min arbetsområden. Ibland bistår jag bara med min förmåga att se runt hörnet lite längre bort. 

Jag kliver ibland också in i uppdrag då en grupp eller individ har varit med om en kris eller en traumatiserande händelse. Då bistår jag gärna med det jag kan för att återskapa balans, liv, mening och riktning.

Just nu är det mycket av utbildningsutveckling och utbildningsmiljö som står på min agenda samt mitt arbete som ´Grandmother´ i förändringsdialoger för miljön och för samhällesutvecklingen. Därutöver är det förberedelser för Council meeting i Sverige i juni 2020 där 14 europeiska länder möts och samskapar, som står på min agenda i ”The council of European Grandmothers” http://www.councileugrandmothers.eu/

 


IMG_0963 
Foto: Alina Berkovskaia

Kontakta mig så hjälps vi åt att hitta dit 

”där allt fungerar och räcker till”.

Kring mig har jag ett mångfacetterat nätverk av kollegor som samarbetar då uppdraget behöver breddas med andra hantverk.

Kontakt

boka madeleine