Mer om mig

NÄR DET ÄR DAGS….

 HJÄLPER JAG DIG GÄRNA

NÄR DU VILL SKAPA

 

Det liv du vill ha

Det ledarskap du vill äga

De relationer du vill ha 
omkring dig

Den grupp ni vill vara

Den samarbetsplattform 
ni vill bygga
De Rum, Möten & Miljöer 
som skapar flöde och 
supportar det ni är eller
vill uppnå
(praktiskt/socialt/estetiskt)

 

Oavsett om jag möter en grupp eller en individ, företag eller privatperson så hjälps vi åt att utforma vägen framåt.  Jag blandar olika arbetssätt och metoder i mitt arbete. Ett föränderligt liv, utbildningar på vägen och  ett mångfacetterat arbetsliv har givit mig många  olika verktyg  och vägar att använda mig av när jag möter människor och organisationer i utveckling. 

 

cropped-madeleine-sc3b6derstrc3b6m-m-text1.png

SAMARBETEN över synliga och osynliga gränser

Breda samarbeten är också något som jag gillar. Där olika möts uppstår helt nya skarpa lösningar och ofta också de hållbaraste och lönsammaste på sikt, visar min erfarenhet. 

Jag tycket om att skapa plattformar för samarbeten, skapa rum och utrymme för möten där olikheter får möjlighet att mötas.  Jag faciliterar också dialoger och sammankomster. 

Jag anlitas också då en grupp eller människa har varit med om en kris eller en traumatiserande händelse. 

Kontakta mig så hjälps vi åt att lägga upp en plan för hur vi hittar dit

”där allt fungerar och räcker till”.’

Kring mig har jag ett mångfacetterat nätverk av kollegor som samarbetar då uppdraget behöver breddas med ett annat hantverk.

 IMG_0963 
Foto: Alina Berkovskaia

IMG_0966

boka madeleine